Tel. 09 226 77 45 werkvoor@cosen.be

WERK VOOR HET OOSTEN

De VZW Werk voor het Oosten is een katholieke organisatie die zich ten doel stelt de gemeenschappen van het Nabije en het Midden-Oosten, die al eeuwenlang in het hart van de Islam leven en bijdragen tot de sociale, culturele en religieuze ontwikkeling van de Arabische en Oosterse beschavingen, in al hun vormen bij te staan.

Onze vereniging is erkend door de Belgische Bisschoppenconferentie en is lid van ROACO, de Vereniging voor Hulp aan de Oosterse Kerken, die afhankelijk is van de Heilige Stoel. Ze heeft de eer onder de Hoge Bescherming te staan van Hare Majesteit de Koningin.

 

Ons nieuwe bankrekeningnummer bij  Triodos Bank, die de missie heeft om bij te dragen aan een samenleving die de kwaliteit van het leven bevordert en mensen centraal stelt:

IBAN: BE51 5230 8142 0562
BIC: TRIOBEBB

van Werk voor het Oosten, 8, Maria van Bourgondiëstraat, 1050 Brussel

Onze christelijke broeders in het Oosten hebben onze solidariteit meer dan ooit nodig. Toon vanaf nu uw solidariteit door een gulle donatie te doen op onze nieuwe rekening. Dank u voor hen.

 

 

HERNIEUWING VAN UW ABONNEMENT VOOR 2023

 

BESTE VRIENDEN,

Mogen wij u vragen nu reeds uw abonnement voor 2023 te hernieuwen ?

Wegens de stijging van de drukkosten (met name de papierprijs) en de portokosten zijn wij genoodzaakt het abonnementsgeld voor onze in België wonende lezers vast te stellen op 20 euro. Het kost 22 € voor onze lezers die in Frankrijk wonen, en 25 € voor onze lezers die in een ander land dan België of Frankrijk wonen.

OPGELET: het bedrag van het abonnement moet gestort worden op ONZE NIEUWE ACCOUNT

IBAN: BE51 5230 8142 0562 – BIC: TRIOBEBB

met vermelding «abonnement 2023».

ONS BULLETIN IS NU VAAK MEER DAN 40 PAGINA’S, OMDAT WE U VEEL KWALITEITSINFORMATIE WILLEN GEVEN.  WEET DAT HET ABONNEMENTSGELD VAN 20 EURO NAUWELIJKS ONZE DRUK- EN DISTRIBUTIEKOSTEN DEKT. ALS U KUNT, VERHOOG DAN ALSTUBLIEFT HET BEDRAG GENEREUS.

 DOOR DIT TE DOEN, DRAAGT U BIJ AAN ONZE SOLIDARITEITSACTIES.

 

Een attest voor fiscale vrijstelling wordt elk jaar verstuurd aan onze lezers die in de Europese Unie wonen, voor zover hun giften (gecumuleerd over het jaar) 40 euro bedragen (het abonnementsgeld niet meegerekend) . Een attest wordt daarom pas aan onze abonnees toegezonden nadat in het voorafgaande kalenderjaar in totaal 60 euro (62 euro voor onze lezers in Frankrijk, 65 euro voor onze lezers die in een ander EU-land dan België of Frankrijk wonen) is betaald. Donateurs die het tijdschrift niet wensen te ontvangen, dienen ons daarvan uitdrukkelijk in kennis te stellen; het minimumbedrag dat recht geeft op de vrijstelling zal dienovereenkomstig worden aangepast.

LATEN WE ONZE CHRISTELIJKE BROEDERS IN ETHIOPIË HELPEN

Op 19 juli verwelkomden wij Yohanès Mitiku (zie hieronder de foto van zijn gezin bij de doop van zijn tweede kind, Yordanos, in april jongstleden), een jonge Ethiopische christen wiens schoolproject in de heilige stad Lalibela wij al verscheidene jaren steunen en waaraan hij blijft werken ondanks de aanhoudende burgeroorlog in zijn land, een oorlog

waarvan we niet zeker kunnen zijn dat het vredesakkoord getekend op 2 november het einde betekent.Yohannes schildert prachtige traditionele Ethiopische iconen op doek (40 x 60 cm, + kader van 5 cm), van grote artistieke waarde. Wij bieden er drie ter veiling aan, waaronder een prachtige kerststal en twee symbolische composities, beschermende talismannen die engelen voorstellen. De winst van deze verkoop komt ten goede aan het mooie project van Yohanès.

De prijs van elk icoon is 250 euro, exclusief verzendkosten.

Om deel te nemen aan deze verkoop, gelieve ons per e-mail (orient.oosten@skynet.be) of per post (Werk voor het Oosten,  Maria van Bourgondiëstraat, 8 – 1050 Brussel) mee te delen in welke iconen U geïnteresseerd bent en voor welke prijs U bereid bent deze te kopen (moet 250 euro of meer zijn.

ELK WERK GAAT NAAR DE PERSOON DIE DE HOOGSTE PRIJS HEEFT GEBODEN. VERTRAAG JE BOD NIET: Voor de eerste icoon (Kerststal) stoppen we het bieden op 15 december, zodat we het werk voor Kerstmis naar de koper kunnen sturen. Voor de andere werken wordt de veiling verlengd tot 10 januari.